Nyheter
 
Biografi
Dikter
Böcker
Förord
Studier
Intervjuer
Bilder
Gästbok
Adress
Länkar
Ljud
Video
 
 
Bodil Greek
Adnan Al- Sayegh föddes 1955 i Al- Kufah, Irak, bara fyra mil från den plats där man fann Gilgamesheposet.

Hans liv börjar alltså där världens äldsta diktartradition har sitt ursprung, där den babylonska kulturen växte fram och där så småningom beduinstammar formade en arabisk poesi – i den fruktbara floden Eufrats närhet.

Arvet ur den arabiska poetiska traditionen bär Adnan Al- Sayegh med sig, men han har också kommit att bli en i hög grad internationellt orienterad poet. Han hör till en generation poeter som kommit fram i Irak under 80-talet och som uttrycker sitt missnöje över att behöva välja mellan att leva i hemlandets kaos eller ett liv i exil; de slits mellan kärlek till sitt land och hat mot förtryckarna. Adnan Al- Sayegh har blivit den viktigaste poeten i denna 80-talsgeneration.

Samtidigt som han är virtuos i den arabiska traditionens anda, arbetande med rytmer, upprepningar och synonymer använder han ett modernt fritt formspråk. Det blir en poesi som tonskönt klingande, expansiv och visionär för fram teman som flykten undan ondskan, avskyn för kriget och tron på kärlekens och poesins motkraft. Kärlekens ord blir smärtans ord som blir motståndets ord.

Med en protestens poetik lär Adnan Al- Sayegh tiden ”hur vi ristar in våra namn med naglarna för att lysa upp ordet Nej”. Han har aldrig låtit sig påverkas av censur eller hotelser.

I poesi , prosa och dramatik fördömer han skarpt varje form av diktatur.

1993 uppfördes Adnan Al- Sayeghs pjäs ”De som höll sig vakna i sitt undermedvetna” som en del av Bagdads teaterfestival. Pjäsen gjorde stor succé bland publiken, men eftersom den kritiserade Gulfkriget och dess ansvariga gjorde polisen en razzia mot teatern, häktade Adnan Al- Sayegh och förde honom till kulturministeriet där han blev förhörd. De hotade honom med fängelse om han inte omarbetade sin pjäs och ändrade sitt sätt att skriva. Kort därefter fick han veta att hans liv var i fara och började så planera sin flykt. Den genomförde han tillsammans med sin familj under skenet av att delta i en poesifestival i Jordanien.

Adnan Al- Sayegh, hans hustru och deras två söner slog sig ner i Amman. Uppenbart inte en dag för sent, då en av Saddam Husseins söner vid samma tid tillsattes som ordförande i Iraks Författarförbund, vilket fick till följd att terrorn mot de revolterande poeterna starkt tilltog. I över två år bodde Adnan Al- Sayegh i Jordanien, men till och med där lyckades underrättelsetjänsten spåra upp honom och hans barn hotades till livet. Likväl publicerade han en ny diktsamling i London 1994, ”Under främmande himmel”. I dessa dikter kritiserar han de styrande i Irak och skildrar tillvaron under diktaturregimen. Som en vedergällning såg Iraks regering till att alla hans verk från det senaste årtiondet drogs in från marknaden. Efter påtryckningar från Iraks regering förbjöds ”Under främmande himmel” också i Jordanien, trakasserierna tilltog och i mars 1996 flydde familjen Al-Sayegh till Syrien och därefter till Beirut där de fick politisk asyl. I Beirut publicerades samma år ”Urs hymn”, som tros vara den längsta dikt som skrivits på arabiska sedan ”Al Muallaqat” för ungefär 1500 år sedan. Adnan Al-Sayegh började skriva ”Urs hymn” under de två år, 1984-1986, som han hölls fängslad i ett stall i norra Irak p.g.a. sin vägran att delta i kriget, och fortsatte sedan på den i tio år tills han kom till Beirut 1996 där han publicerade boken. ”Urs hymn” behandlar arabvärldens tre mest tabubelagda ämnen, religion, politik och sex, och är en protest mot diktatur, fundamentalism och terrorism i hela världen.

Boken förbjöds i de flesta arabländer. Adnan Al-Sayegh blev förföljd och hotad av både muslimska fundamentalister och Iraks regering som kallade honom kättare och dömde honom till döden. I Beirut angreps Adnan Al- Sayegh på seminarier och på radio och familjen tvingades att fly vidare.

Adnan Al Sayegh har trots förföljelse, trakasserier och hot fortsatt bjuda makten motstånd genom att använda pennan som vapen i kampen mot diktatur. För detta mod att hävda det fria ordet, dessa oförminskade uppoffringar för yttrandefriheten, belönades han 1996 med Hellman-Hammett-priset i New York och 1997 med International Poetry Award i Rotterdam, vars årliga pris utmärker en poet som på grund av sina åsikter åtalats, fängslats eller försatts i en farofylld situation.

Sedan ett par år tillbaka bor Adnan Al- Sayegh i Sverige, närmare bestämt i Malmö. Här har han hittills främst gjort sig känd som scenpoet. Med intensitet och suggestionskraft i framförandet har han fångat publiken vid ett flertal poesiuppläsningar i södra Sverige, bland annat på de Internationella Poesidagarna 1997 i Malmö.

Adnan Al- Sayegh har skrivit tio diktsamlingar och översatts till ett flertal språk.

”Nagelskrift” är Adnan Al- Sayeghs första bok på svenska. Den består av ett urval från flera av hans diktsamlingar.


Från diktsamlingen ”Nagelskrift”

 
Sök Google Custom Search