Spanish
Dutch
Italian
German
Romanian
Norwegian
French
Russian
Kurdish
Persian
Turkish
(Kufa 1955) behoort tot de tachtigers in Irak, een generatie dichters die uiting probeert te geven aan haar onvrede: zij noemen kiezen tussen leven op de puinhopen in eigenland of verbannen te worden uit hun eigen cultuur,en voelen zich verscheurd tussen liefde voor het eigen geboorteland en haat tegenover de machthebbers.

Adnan is uitgegroeid tot de belangrijkste dichter van de tachtigers, die het verzet stemgeeft. Hij heeft zich nooit laten beÔnvloeden door censuur of intimidatie. Scherp veroordeelt hij in zijn proza en poŽzie iedere vorm van dictatoriaal bewind.In het bijzonder richt hij zich kritisch op zijn eigen land Irak en dienst alleenheerser Saddam Hussein.

Tijdens de voorstelling van een toneelstuk van Adnan, waarin de golfoorlog en de verantwoordelijken in Irak werden bekritscerd, deed de politie een inval. Adnan werd drie uur lang verhoord op het ministerie van Cultuur.Hij zou, zo werd hem te verstaan gegeven, de gevangenis ingaan als hij zijn schrijfstijl niet zou veranderen.

Niet lang na dit voorval wisten vrienden hem te vertellen dat zijn Leven in gevaar was.Adnan nam een besluit en gebruikte een PoŽziefestival in JordaniŽ in 1993 als dekmantel om zijn land te Ontvluchten.Samen met zijn familie vestigde hij zich in Amman.Net Op tijd, want niet lang daarna werd een zoon van Saddam hussein President van de schrijversbond in Irak :deze verschepte te terreur Tegen rebellende dichters.

Maar ook in Amman wist de geheime dienst Adnan te vinden.Zijn Kinderen werden met de dood bedreigd.Desalniettemin publiceerde Hij in 1955 een nieuwe dichtbundel onder een vreemde hemel, Uitgegeven in Londen.Hierin levert hij kritiek op het Iraakse gezag en Beschrijft hij het leven onder een dictatoriaal regime. Als vergelding Werd het oeuvre van de laatste tien jaar van Adnan door de Iraakse Overheid uit de markt genomen.

Ruim een jaar heeft hij onder de bescherming van de Jordaanse Koning in Amman gewoond, maar toen zijn laatste werk de hymne Van de bladeren verscheen, kon men hem ook daar geen veiligheid Garanderen. Onder druk van de Iraakse overheid werd dit werk in JordaniŽ verbonden.

Sinds enige tijd woont Adnan nu in Zweden.De stichting Poetry International award heeft hem op de advies van amnesty international Vanwege zijn onverminderde inzet voor het vrije woord, de Poetry International award 1996 toegekend.ondertussen is Adnan alweer aan het schrijven want zoals hij zelf zegt :'het is de rol van de dichter om iedere dictoriaal gezag te bestijden.


* 28e poetry international - Rotterdamse Schouwburg - 14 t/m 20 juni 1997 FESTIVALBOEK
Poems
Biography
Links
Books
Photos
Videos